حمله آشوبگران به اماکن شخصی مردم در شیراز

ویژه

آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران فرصت طلب در شیراز
 

پیشنهاد ما به شما
۲۷ آبان ۱۳۹۸