ممسنی شهر خومونه

موسیقی تصویر

اجرای ترانه "ممسنی شهر خومونه" با صدای آقای رضایی نسب در برنامه فارسی شو 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۸ اسفند ۱۳۹۸