اشتغال زایی، افق بسیج برای سازندگی کشور

ویژه برنامه افطار

سرگرد سرور زاده رئیس بسیج سازندگی فارس در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹