چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

ویژه برنامه افطار

 تولید ماسک با هنرمندی معلولان در ایام کرونالئل
مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹