اهتزاز پرچم ایران بیخ گوش اسرائیل 

ویژه برنامه افطار

گپ و گفتی جالب و دیدنی با محمد هادی خسروی مستند ساز شیرازی مستند "منفی بیست و پنج" در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲ خرداد ۱۳۹۹