هزار توی کلزا

ویژه

مورخ 11 خرداد 99
پخش مستند خبری هزار توی کلزا
امروز بیننده مستند خبری هزار توی کلزا، از بخش های خبری شبکه های سراسری باشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هزارتوی کلزا، مستند خبری که توسط معاونت خبر این رسانه در استان فارس تهیه شده است، موضوع چالش دیگری که سعید پرویزی به آن پرداخته است.

امروز این مستند خبری را از بخش های خبری شبکه های سراسری ببینید.

پیشنهاد ما به شما
۱۱ خرداد ۱۳۹۹