تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: طنز

تعداد: 227

آرایشگر بود یا مشتری؟ 

آرایشگر بود یا مشتری؟ 

03:35

ماجراهای تیمور و فروش گوسفند

ماجراهای تیمور و فروش گوسفند

02:55

کرایه تاکسی

کرایه تاکسی

01:35

آخرین اطلاعات از قطعی برق

آخرین اطلاعات از قطعی برق

02:55

راز موفقیت تیمور

راز موفقیت تیمور

01:35

مرغ، مهریه عروس خانواده خجسته

مرغ، مهریه عروس خانواده خجسته

07:55

ماجراهای خانواده خجسته و آشپزی

ماجراهای خانواده خجسته و آشپزی

05:35

وعده های آقوی خجسته

وعده های آقوی خجسته

11:55

نَمی چِرو حالُم بَده

نَمی چِرو حالُم بَده

02:55

تبلیغات خانواده خجسته برای مدیریت صندوق

تبلیغات خانواده خجسته برای مدیریت صندوق

10:55

شرط و شروط ننه منوچ برای عروسش

شرط و شروط ننه منوچ برای عروسش

10:55

از گرونی مرغ تا خرید جلبک

از گرونی مرغ تا خرید جلبک

07:55

ترانه طنز

ترانه طنز

و باز هم اصغر آقو

و باز هم اصغر آقو

طنز ایستگاه

طنز ایستگاه

05:23

املت-وقتی تعمیرکار میخواد بپیچونه

املت-وقتی تعمیرکار میخواد بپیچونه

اشعار زیبای طنز شاعر شیرازی

اشعار زیبای طنز شاعر شیرازی

01:35

طنز شیرازی با طعم خیار

طنز شیرازی با طعم خیار

02:18

وقتی اصغرآقو کارشناس میشه

وقتی اصغرآقو کارشناس میشه

04:35

آرایشگر اینجوری دیگه نوبره

آرایشگر اینجوری دیگه نوبره

01:35

سوال جوابای طنز پزشکان شیرازی

سوال جوابای طنز پزشکان شیرازی

02:55

دود از اگزوز بلند میشه

دود از اگزوز بلند میشه

03:46

نون تموم شده

نون تموم شده

از کرونا تا تخم مرغ به قیمت دلار

از کرونا تا تخم مرغ به قیمت دلار

05:55

سهام داری !!!!!

سهام داری !!!!!

04:32

سال وبویی !!!

سال وبویی !!!

03:28

کدوم یکی ؟

کدوم یکی ؟

01:38

گوشیم پس بده!!!!

گوشیم پس بده!!!!

03:26

خانم و آقایی که شما باشید

خانم و آقایی که شما باشید

01:30

شایعات فضای مجازی

شایعات فضای مجازی

06:55