تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ویژه انتخابات
نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

تعداد بازدید: 5036

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

تعداد بازدید: 4986

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

تعداد بازدید: 5170

ایران

ایران

تعداد بازدید: 5031

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تعداد بازدید: 5025

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

تعداد بازدید: 5026

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

تعداد بازدید: 5065

فتو کلیپ انتخابات

فتو کلیپ انتخابات

تعداد بازدید: 5115

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تعداد بازدید: 5161

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

تعداد بازدید: 5050

جانان

جانان

تعداد بازدید: 5004

بارون

بارون

تعداد بازدید: 5018

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

تعداد بازدید: 5004

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

تعداد بازدید: 5188

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

تعداد بازدید: 5028

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

تعداد بازدید: 5079

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

تعداد بازدید: 5003

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

تعداد بازدید: 5066

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

تعداد بازدید: 5069

به اسطوره نام ایران زمین

به اسطوره نام ایران زمین

تعداد بازدید: 5046

من ایرانیم

من ایرانیم

تعداد بازدید: 5055

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

تعداد بازدید: 5009

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

تعداد بازدید: 5046

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

تعداد بازدید: 4969

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

تعداد بازدید: 5076

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

تعداد بازدید: 4997

سرنوشت مان در دستان ماست

سرنوشت مان در دستان ماست

تعداد بازدید: 4985

من ایرانیم

من ایرانیم

تعداد بازدید: 5257

هوای تو

هوای تو

تعداد بازدید: 5010

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

تعداد بازدید: 5039