تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ویژه انتخابات
نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

تعداد بازدید: 5067

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

تعداد بازدید: 5014

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

تعداد بازدید: 5205

ایران

ایران

تعداد بازدید: 5065

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تعداد بازدید: 5064

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

تعداد بازدید: 5056

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

تعداد بازدید: 5095

فتو کلیپ انتخابات

فتو کلیپ انتخابات

تعداد بازدید: 5145

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تعداد بازدید: 5233

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

تعداد بازدید: 5076

جانان

جانان

تعداد بازدید: 5033

بارون

بارون

تعداد بازدید: 5046

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

تعداد بازدید: 5032

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

تعداد بازدید: 5213

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

تعداد بازدید: 5051

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

تعداد بازدید: 5103

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

تعداد بازدید: 5029

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

تعداد بازدید: 5097

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

تعداد بازدید: 5095

به اسطوره نام ایران زمین

به اسطوره نام ایران زمین

تعداد بازدید: 5067

من ایرانیم

من ایرانیم

تعداد بازدید: 5082

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

تعداد بازدید: 5033

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

تعداد بازدید: 5073

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

تعداد بازدید: 4995

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

تعداد بازدید: 5100

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

تعداد بازدید: 5019

سرنوشت مان در دستان ماست

سرنوشت مان در دستان ماست

تعداد بازدید: 5009

من ایرانیم

من ایرانیم

تعداد بازدید: 5322

هوای تو

هوای تو

تعداد بازدید: 5037

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

تعداد بازدید: 5068