تدابیر مجلس یازدهم برای رفع موانع تولید

جهش تولید

 دکتر قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱۶ دی ۱۳۹۹