گوشه ای از هنرنمایی مجسمه ساز شیرازی

خوشا شیراز

محمد دلاور مجسمه ساز مشهور شیرازی مهمان برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ مرداد ۱۴۰۰