چگونگی امر به معروف

نگاه روز

 حجت الاسلام عباسی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس مهمان برنامه نگاه روز

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۱ مرداد ۱۴۰۰