آخرین اخبار کرونا در فارس

صبحگاهی

 اخبار واکسن کرونا در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۷ شهریور ۱۴۰۰