طوطی نلی

خوشا شیراز

 ترانه زیبای سیستانی با صدای وحید سوری زهی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰