خانواده ایثارگر

کارشناسی

گفت و گو با سردار شیخی و همسر گرامی شان در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 

کارشناسی
۱۲ دی ۱۴۰۰