وضعیت کرونا در فارس

کارشناسی

ارتباط تلفنی با دکتر کریمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه کاشانه مهر

 

کارشناسی
۲۵ دی ۱۴۰۰