مشکلات اسکان مسافران نوروزی

ویژه نوروز

آقای بهادر سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس

ویژه برنامه های نوروزی
۴ فروردین ۱۴۰۱