تمدید مهلت اعتراض به بازماندگان یارانه ها

بخش خبری استان

 آقای ربانی زاده سخنگوی طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها

گزارش خبری
۳ خرداد ۱۴۰۱