تا تنور داغه بچسبون

خوشا شیراز

ماجرای ازدواج زوج هنرمند دوبلور شرکت کننده در برنامه عصر جدید خانم مریم منفرد و آقای امیرحسین شهپروصال مهمانان امروز برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ تیر ۱۴۰۱