بچه های حاج قاسم

دفاع مقدس

سرودی زیبا از بچه های دهه نودی روستای ولیعصر شهرستان کوار در برنامه فصل شیدایی

تولیدات دفاع مقدس
۶ مهر ۱۴۰۱