تغذیه در ورزشکاران

صبحگاهی

ایزدی کارشناس تغذیه و گفتگو در رابطه با تغذیه در ورزشکاران

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۵ آبان ۱۴۰۱