کری تیم ملی در قطر

خوشا شیراز

دکلمه شعر توسط اسد الله فندژ سعدی شاعر و طنز پرداز شیرازی برای روحیه دادن به اعضا تیم ملی در جام جهانی قطر

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱