شیراز سراسر شور و امید

برنامه های تلویزیونی

شادی مردم شیراز پس از برد مقابل تیم ولز در جام جهانی فوتبال

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۵ آذر ۱۴۰۱