مرمت خانه های تاریخی شیراز

صبحگاهی

هنرمند قدیمی محله اسحاق بیگ آقای زارعی مرمت گر و احیا گر خانه های قدیمی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۰ بهمن ۱۴۰۱