کار آفرینی از جنس گل و گلاب

صبحگاهی

 گفتگو با یک کارآفرین گل میمندی
 غضنفری در برنامه

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲