مشکل کمبود آرد در نانوایی ها

پی جور

مشکل کمبود آرد در نانوایی ها
 جمالی -  مدیر کل غله و امور بازرگانی استان فارس

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲