خاطرات آزاد سازی خرمشهر

کاشانه مهر

گفتگو با حاج آقا حقیقت از یادگاران دفاع مقدس در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ خرداد ۱۴۰۲