عینک خوشا شیراز

خوشا شیراز

معرفی رویداد های فرهنگی و هنری در بخش عینک برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳ تیر ۱۴۰۲