بوی خوش بهار نارنج

خوشا شیراز


اجرای ترانه شیراز با صدای پژواک پاکزاد در برنامه  خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳ تیر ۱۴۰۲