مو لر ایران زمینم

خوشا شیراز

ترانه محلی لری با صدای شمس الدین حسینی از خطه نور آباد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ دی ۱۴۰۲