افتتاح پروژه هیا برق رسانی در فارس

صبحگاهی

گفتگو با مهندس حمیدرضا کریمی فردمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در برنامه

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۸ بهمن ۱۴۰۲