پیشرفت های بهداشت و درمان

صبحگاهی

گفتگو با دکتر وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با پیشرفت های ح.زه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی ایران

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۸ بهمن ۱۴۰۲