تقلید در اصول دین حرام است

کارشناسی

 در اصول دین تقلید حرام است
گفتگو با حجت الاسلام امیر رضا حدائق در برنامه  کاشانه مهر
 

کارشناسی
۱۸ بهمن ۱۴۰۲