پیشگیری و درمان سنگ کلیه

سلامت باشید

سلامت باشید 
با موضوع سنگ های کلیوی
مهمان: دکتر محمدمهدی حسینی : متخصص مجاری ادراری
 چهارشنبه و دوشنبه
 ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه فارس

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲ اسفند ۱۴۰۲