بیماری یبوست

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی پیرامون یبوست و راهکار های درمانی آن در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ آذر ۱۳۹۶