سرطان دستگاه ادراری

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر حق پناه فلوشیپ جراحی های کم تهاجمی در رابطه با سرطان های دستگاه ادراری 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳ اسفند ۱۳۹۶