صلوات خاصه امام علی بن موسی الرضا (ع)

صبحگاهی

السلام علی علی بن موسی الرضا المرتضی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۷ آذر ۱۳۹۵