گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

خوشا شیراز

سازنده انیمیشن والیبال که به عنوان  بهترین انیمیشن جشنواره فروزن آمریکا انتخاب شده است

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷