گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

خوشا شیراز

سازنده انیمیشن والیبال که به عنوان  بهترین انیمیشن جشنواره فروزن آمریکا انتخاب شده است

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷