سندروم روده تحریک پذیر

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماری سندروم روده تحریک پذیر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ شهریور ۱۳۹۷