کبد چرب

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماری کبد چرب

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۶ آبان ۱۳۹۷