یرقان بزرگسالان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماری یرقان در بزرگسالان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ دی ۱۳۹۷