پترا آزما

طعم جوانی

گفتگو با سرکار خانم سخایی مدیر عامل شرکت دانش بنیان طرح و اندیشه پترا آزما و سخنان این جوان با استعداد در مورد راه اندازی کسب و کار دانش بنیان 

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۹ شهریور ۱۳۹۸