سقف مصونیت قضایی نمایندگان

ویژه برنامه های صدا و سیما

سقف مصونیت قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چقدر بلند است؟ 
#انتخابات
#انتخابات98

 

ویژه برنامه های صدا و سیما
۱ بهمن ۱۳۹۸