حامد طاها: کاش شیرازی بودم

خوشا شیراز

حامد طاها خواننده محبوب شیرازی در برنامه خوشا شیراز گفت: با خواندن آهنگ شیرازی من شیرازی شدم ، ای کاش شیرازی بودم یا خدا در آینده این تفضل رو به من می کرد که در شیراز زندگی کنم

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸