جاذبه های گردشگری مرودشت

فارسی شو

پیکری فرماندار ویژه مرودشت و معاون استاندار فارس در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۶ خرداد ۱۳۹۹