ترانه لری یار

فارسی شو

اجرای ترانه لری با صدای آقایان گودرزی و پور اکبری در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۲ مرداد ۱۳۹۹