تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دادگستری

تعداد: 14

گره گشایی با سر انگشتان عدالت

گره گشایی با سر انگشتان عدالت

03:35

بانوی قاضی

بانوی قاضی

12:55

منطقه بندی شهرها، راهکار کنترل قیمت مسکن

منطقه بندی شهرها، راهکار کنترل قیمت مسکن

01:35

برخورد شدید قضایی با متصرفان اراضی ملی

برخورد شدید قضایی با متصرفان اراضی ملی

04:35

توسعه داوری در دادگستری فارس

توسعه داوری در دادگستری فارس

03:33

نقش دادگستری در پیشگیری از جرائم انتخاباتی

نقش دادگستری در پیشگیری از جرائم انتخاباتی

03:31

عملکرد دادگستری فارس و سند تحولی

عملکرد دادگستری فارس و سند تحولی

05:55

برنامه های دادگستری برای تحقق منویات رهبری

برنامه های دادگستری برای تحقق منویات رهبری

03:55

رسیدگی به 13 پرونده کلان مفاسد اقتصادی

رسیدگی به 13 پرونده کلان مفاسد اقتصادی

02:55

عدالت و مبارزه با فساد

عدالت و مبارزه با فساد

41:22

دستاوردهای دادگستری

دستاوردهای دادگستری

49:08

قوه قضاییه

قوه قضاییه

20:43

قوه قضاییه

قوه قضاییه

12:11

هفته قوه قضاییه

هفته قوه قضاییه

01:04:18