تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
ایران

ایران

تعداد بازدید: 5916

سرو پایدار

سرو پایدار

تعداد بازدید: 5896

عشق وطن

عشق وطن

تعداد بازدید: 5922

 جشن تکلیف سیاسی

 جشن تکلیف سیاسی

تعداد بازدید: 5906

انتخاب ما

انتخاب ما

تعداد بازدید: 5912

 عاشق سرود ملی توام

 عاشق سرود ملی توام

تعداد بازدید: 5909

فارس بر قله افتخار

فارس بر قله افتخار

تعداد بازدید: 5930

حماسه حضور

حماسه حضور

تعداد بازدید: 5898

سرود زیبای تو تا اینجا اومدی  پس راه رو بلدی

سرود زیبای تو تا اینجا اومدی پس راه رو بلدی

تعداد بازدید: 5931

حماسه روز جمعه در شیراز

حماسه روز جمعه در شیراز

تعداد بازدید: 5897

همه آمدند

همه آمدند

تعداد بازدید: 5910

حماسه ماندگار فارس

حماسه ماندگار فارس

تعداد بازدید: 5903

حماسه پرشکوه مردم فارس

حماسه پرشکوه مردم فارس

تعداد بازدید: 5903

حضور پرشور مردم فارس در انتخابات 1400

حضور پرشور مردم فارس در انتخابات 1400

تعداد بازدید: 5905

ایران ایران وطنم (محلی)

ایران ایران وطنم (محلی)

تعداد بازدید: 5892

تجلی حضور فارسی ها در انتخابات

تجلی حضور فارسی ها در انتخابات

تعداد بازدید: 5889

ایران

ایران

تعداد بازدید: 5890

حضور حجت الاسلام موسوی پای صندوق رای 

حضور حجت الاسلام موسوی پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5885

حضور آیت الله دژکام پای صندوق رای 

حضور آیت الله دژکام پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5885

حضور استاندار فارس پای صندوق رای 

حضور استاندار فارس پای صندوق رای 

تعداد بازدید: 5886

فلش ماب دخترانه  فردا دیره

فلش ماب دخترانه فردا دیره

تعداد بازدید: 5893

به عشق کازرون رای می دهم

به عشق کازرون رای می دهم

تعداد بازدید: 5883

آمادگی فارس برای انتخابات پر شکوه

آمادگی فارس برای انتخابات پر شکوه

تعداد بازدید: 5894

دستاوردهای حضور پر شکوه

دستاوردهای حضور پر شکوه

تعداد بازدید: 5882

سلفی در صف رای

سلفی در صف رای

تعداد بازدید: 5890

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

تعداد بازدید: 5882

مطالبه گری پس از انتخاب

مطالبه گری پس از انتخاب

تعداد بازدید: 5880

رای گیری الکترونیکی

رای گیری الکترونیکی

تعداد بازدید: 5882

راه روشن

راه روشن

تعداد بازدید: 5888

انقلاب مقابل ارتجاع

انقلاب مقابل ارتجاع

تعداد بازدید: 5876