دستاوردهای صنعتی فارس

برنامه های تلویزیونی

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه فارس 42 به مناسبت ایام الله دهه فجر 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ بهمن ۱۳۹۹