نوآورانه های آموزشی در فارس

برنامه های تلویزیونی

 آقای دکتر اسماعیلی مدیرکل آموزش و پرورش فارس در برنامه نوآوران به مناسبت دهه فجر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۳ بهمن ۱۳۹۹