برنامه های آقای زاکانی 

ایران سرای من

پخش کامل گفت و گوی آقای زاکانی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مردم فارس در برنامه ایران سرای من
 

ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400
۲۰ خرداد ۱۴۰۰